FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKKEN HUS UNDER ARENDALSUKA 2024

Under Arendalsuka 2024 vil det som til daglig er Arendals Sjømannsforenings lokaler på Tyholmen i Arendal bli "omdøpt" til "Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus", og disse ærverdige og historiske lokalene fungerer da som fast møte- og konferansested for alle som er interessert i forsvar, sikkerhet og beredskap.

Alle eller noen av arrangementene som finner sted i 2. etasje kan bli strømmet "live" her på denne siden forutsatt at arrangøren ønsker det, og vil også være tilgjengelig her som videoopptak etter hvert som de er klare. Senere vil det bli lagt opp redigerte versjoner av opptakene her.

For arrangementene som finner sted i 3. etasje vil det også bli gjort videoopptak, men disse opptakene vil først bli tilgjengelige her i etterkant av Arendalsuka.

De arrangementene som strømmes "live" vil bli vist i det øverste videobildet på denne siden. Opptakene vil etterpå være tilgjengelig lenger nede på denne siden.

Formålet med denne nettsiden er å gjøre arrangementene på "Forsvars- og sikkerhetspolitikkens Hus" tilgjengelige så raskt som mulig også under Arendalsuka, både for deltakerne, publikum, pressen, og andre som ikke kan være fysisk tilstede, og derved bidra til en best mulig dagsaktuell formidling av de mange viktige temaene.


LIVESTREAM KOMMER HER (for de arrangørene som ønsker det)

Opptak av arrangementene på "Forsvars- og sikkerhetspolitikken Hus" (FSH) vil så langt det er mulig bli lagt ut fortløpende nedover på siden her, tilsvarende som i 2023.

Foreløpig program:


Arrangement: 1 - Mandag 12.8.24

Tema: Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i en uforutsigbar tid: ungdomspolitikere tar debatten

Arrangør: YATA Norge (Youth Atlantic Treaty Association Norway)

Tid: 18:00 - 19:30

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Opptak blir eventuelt lagt opp i etterkant av Arendalsuka.


Arrangement: 2 - Tirsdag 13.8.24

Tema: NATO etter Washington-toppmøtet

Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité

Tid: 09:00 - 11:00

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 3 - Tirsdag 13.8.24

Tema: Hvordan skal vi forholde oss til Russland i tiden fremover?

Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité

Tid: 12:00 - 13:30

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 4 - Tirsdag 13.8.24

Tema: Hvordan bemanne forsvaret i et attraktivt arbeidsmarked?

Arrangører: Norsk Reservistforbund (NROF), Norges Offisers- og spesielist Forbund (NOF), Befalets Fellesorganisasjon (BFO)

Tid: 14:30 - 16:00

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 5 - Tirsdag 13.8.24

Tema: Slik unngår du at bedriften din blir en del av Russlands krigsmaskin

Arrangører: Tolletaten og PST

Tid: 10:30 - 11:30

Sted: 3. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Opptak blir eventuelt lagt opp i etterkant av Arendalsuka.


Arrangement: 6 - Tirsdag 14.8.24

Tema: LIVE podcastinnspilling: hvordan ser fremtidens verneplikt ut?

Arrangør: YATA Norge (Youth Atlantic Treaty Association Norway)

Tid: 14:30 - 16:00

Sted: 3. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Opptak blir eventuelt lagt opp i etterkant av Arendalsuka.


Arrangement: 7 - Onsdag 14.8.24

Tema: Langtidsplanen for forsvarssektoren - riktige svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene?

Arrangør: Norges Forsvarsforening

Tid: 09:00 - 10:30

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 8 - Onsdag 14.8.24

Tema: EU bygger sikkerhet - henger vi med?

Arrangører: Den norske Atlanterhavskomité, NUPI

Tid: 10:30 - 12:00

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 9 - Onsdag 14.8.24

Tema: Kommersiell sporing - nasjonal sikkerhet

Arrangør: Folk og Forsvar

Tid: 12:30 - 14:00

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 10 - Onsdag 14.8.24

Tema: Ukrainas frihetskamp - Norges støtte gjennom Nansen-programmet

Arrangør: NVIO - Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Tid: 10:30 - 12:00

Sted: 3. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Opptak blir eventuelt lagt opp i etterkant av Arendalsuka.


Arrangement: 11 - Onsdag 14.8.24

Tema: Hva betyr landets skytebaner og våpenopplæring for landets beredskap og forsvarsevne?

Arrangør: Det frivillige Skyttervesen

Tid: 12:30 - 13:30

Sted: 3. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Opptak blir eventuelt lagt opp i etterkant av Arendalsuka.


Arrangement: 12 - Onsdag 14.8.24

Tema: "Hva skjer over hodene på oss?"

Arrangør: NTF - Norsk TotalforsvarsForum

Tid: 14:30 - 16:00

Sted: 3. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Opptak blir eventuelt lagt opp i etterkant av Arendalsuka.


Arrangement: 13 - Onsdag 14.8.24

Tema: Europa - hardt høyre? En samtale om ytre høyres fremvekst i Europa

Arrangør: YATA Norge (Youth Atlantic Treaty Association Norway)

Tid: 16:00 - 17:30

Sted: 3. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Opptak blir eventuelt lagt opp i etterkant av Arendalsuka.


Arrangement: 14 - Torsdag 15.8.24

Tema: Norden i NATO

Arrangører: Norges Forsvarsforening, Luftmilitært Samfund

Tid: 09:00 - 11:00

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 15 - Torsdag 15.8.24

Tema: Desinformajon og påvirkningsoperasjoner

Arrangør: NTF - Norsk TotalforsvarsForum

Tid: 12:00 - 13:30

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 16 - Torsdag 15.8.24

Tema: EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk - historien, grensesnitt mot Norge, fremtid

Arrangør: Europabevegelsen

Tid: 14:00 - 15:00

Sted: 2. etasje i FSH

Arendalsuka's Info om arrangementet


Sist oppdatert: 11. juni 2024