FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKKEN HUS UNDER ARENDALSUKA 2023

Under Arendalsuka 2023 ble det som til daglig er Arendals Sjømannsforenings lokaler på Tyholmen i Arendal "omdøpt" til "Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus", og disse ærverdige og historiske lokalene fungerte da som fast møte- og konferansested for alle som er interessert i forsvar, sikkerhet og beredskap.

Se også på facebook: Arendalsuka 2023: Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus

Opptakene fra Arendalsuka 2023 ble lagt ut fortløpende her etter hvert som de ble klare.

NB Alle videoopptak er opphavsrettslig beskyttet. Enhver bruk av deler/utdrag av video-/lydopptak forutsetter kreditering og forhåndsgodkjennelse av den enkelte arrangøren. Alle videoopptak fra arrangementene er gjort av K.A. Dyvik AS på oppdrag fra arrangørene, og opptakene er også gjort tilgjengelig samlet på denne siden av K.A.Dyvik AS. Mange av opptakene kan også sees på de enkelte arrangørenes egne nettsider, youtube etc.


Arrangement: Mandag 14.8.23

Kransenedlegging over falne

Arrangør: NFF

Kransnedleggelse ved gen.lt. (p) Arne Bård Dalhaug, President i Norges Forsvarsforening

Tid: 16:30 - 17:00


Arrangement: 1 - Første del - Tirsdag 15.8.23

Tema: NATO etter Vilnius-toppmøtet - PANEL 1

Arrangør: DNAK/F&F

Tid: 09:00 - 11:00

Arendalsuka's Info om arrangementet


Arrangement: 1 - Andre del - Tirsdag 15.8.23

Tema: NATO etter Vilnius-toppmøtet - PANEL 2

Arrangør: DNAK/F&F

Tid: 09:00 - 11:00

Arendalsuka's Info om arrangementet.


Arrangement: 2 - Tirsdag 15.8.23

Tema: Samtale med USAs ambassadør Marc Nathanson

Arrangør: DNAK/Civita

Tid: 12:30 - 13:15

Arendalsuka's Info om arrangementet


Arrangement: 3 - Tirsdag 15.8.23

Tema: Hvordan skal vi forholde oss til Russland?

Arrangør: DNAK

Tid: 13:30 - 14:30

Arendalsuka's Info om arrangementet


Arrangement: 4 - Tirsdag 15.8.23

Tema: Påvirkning, desinformasjon mv. - Russlands informasjonskrig

Arrangør: F&F

Tid: 15:00-16:00

Arendalsuka's Info om arrangementet


Arrangement: 5 - Tirsdag 15.8.23

Tema: Ungdommens interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk

Arrangør: YATA/TVO

Tid: 18:00 - 19:30


Arrangement: 6 - Onsdag 16.8.23

Tema: Langtidsplan for forsvaret - Konsekvenser og veien videre

Arrangør: NFF/NROF/NOF

Tid: 09:30 - 11:00

Arendalsuka's Info om arrangementet


Arrangement: 7 - Onsdag 16.8.23

Tema: Hvordan bemanne samfunnet i krise og krig?

Arrangør: NTF/NVIO

Tid: 12:30 - 14:00

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 8 - Onsdag 16.8.23

Tema: Skytterlagsbevegelsens rolle i Totalforsvaret

Arrangør: DFS

Tid: 15:00 - 16:00

Arendalsuka's Info om arrangementet


Arrangement: 9 - Torsdag 17.8.23

Tema: Bortfall av Elektronisk kommunikasjon (E.kom)

Arrangør: NTF

Tid: 09:00-10:30 (2. etasje)

Arendalsuka's Info om arrangementet

Arrangement: 10 - Torsdag 17.8.23

Tema: Styrking av personellsituasjonen i Forsvaret

Arrangør: NROF/BFO/NOF

Tid: 09:30 - 11:00 (3. etasje)

Arendalsuka's Info om arrangementet


Arrangement: 11 - Torsdag 17.8.23

Tema: Regjeringens tiltaksplan for veteraner

Arrangør: NVIO

Tid: 12:30 - 14:00 (2. etasje)


Arrangement: 12 - Torsdag 17.8.23

Tema: Terrorbombing i Ukraina - Hvor godt er vi beskyttet i Norge?

Arrangør: LMS/NFF/DNAK

Tid: 13:00 - 14:30 (3. etasje)

Arendalsuka's Info om arrangementetSist oppdatert: fredag 25. august 2023